Fermentisane kobasice

Kruna svake industrije mesa predstavlja proizvodnja fermentisanih kobasica.

Tehnološki postupak pri proizvodnji suvo fermentisanih kobasica zahteva poseban odabir najkvalitetnijih komada svinjskog i goveđeg mesa.Specifičnost ukusa se postiže uz pomoć začinskih smeša i aditiva, kao i posebnim režimima zrenja.

Svi artikli iz ove grupe proizvoda mogu se naći i u vakuum pakovanjima: