Standardi

Savremeno doba i razvoj visokih tehnologija, potrošače dovodi u trku sa vremenom i upravo je to jedan od osnovnih razloga zašto se ishrana današnjeg čoveka zasnovala na hrani dobijenoj u industrijskim uslovima.

Odgovornost proizvođača u prehrambenoj industriji, a samim tim i mesnih prerađivača je od ogromne važnosti.Iz tog razloga se BB Company obavezao da svojim korisnicima uvek i u svakom trenutku osigura zdravstveno bezbedan proizvod, saglasan sa deklaracijom, propisima i standardima, koristeći uvek proverene i bezbedne sirovine.

Potvrda za opredeljenost BB kompanije ka zdravstveno bezbednim proizvodima dobijena je 24.12.2008. godine, sertifikacijom HACCP sistema od strane #########

 

Savremena i snažna proizvodnja i prerada mesa, čiji proizvodi će biti prepoznatljivi ne samo po ambalaži već i po autentičnom ukusu i kvalitetu. 

Svakako da je cilj da BB Company, sa svojim brendom DELIKATO, bude lider među manjim proizvođačima u Vojvodini, a zatim i u Srbiji.